SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA

Odsłony: 3927

IMG 1162W czwartek, 26 marca, Senator Andrzej Matusiewicz uczestniczył w Sesji Rady Miasta Przeworska.

W związku z tym, iż była to pierwsza wizyta od czasu wyborów samorządowych przeprowadzonych w listopadzie 2014 roku, na wstępie swojego wystąpienia Senator Matusiewicz pogratulował zdobycia mandatu przez burmistrza oraz radnych.

W swoim wystąpieniu Senator podjął kwestie ustawodawstwa związanego z działalnością jednostek samorządu terytorialnego, a poruszane w ostatnim czasie na posiedzeniach parlamentu, jak np. tzw. Ustawa śmieciowa, kwestie oświaty, czy też tzw. Ustawa antyreklamowa.

Senator zwrócił uwagę, że niestety nadal nie ma ustawy, na którą czekają wszyscy samorządowcy tj. ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, której projekt obywatelski Związku Miast Polskich, po pierwszym czytaniu w Sejmie w grudniu 2012 roku, utknął w podkomisjach. A potrzeba zmian jest bardzo duża w związku z deficytem wielu Gmin, wynikającym m.in. z konieczności zadłużania poprzez branie kredytów w celu pozyskania środków na wkład własny ażeby otrzymać dotacje z UE.

Senator wskazał, że istnieją jednak inne możliwości pozyskania środków na wkład własny do programów unijnych w przyszłych latach. Jest wiele nowych rozwiązań w perspektywie 2014-2020, do których jest potrzebna zmiana ustawodawstwa i rozporządzeń. Zmiany są przewidywane, a niektóre weszły już w życie, jak np. cząstkowa nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Inicjatywa incydentalna, obejmująca tylko 2015 rok, dotyczy dofinansowania dróg powiatowych i gminnych, gdyż nie są one ujęte w Programie Polski Wschodniej, w którym ujęto tylko drogi wojewódzkie. W związku z nowelizacją jest jednak szansa uzyskania środków finansowych na drogi powiatowe czy gminne, zgłaszając taką potrzebę do Ministra Transportu.

Senator Matusiewicz poinformował również, iż został zawarty kontrakt przez Samorząd Województwa z Rządem, w związku z realizacją ustawy o polityce rozwoju, której ideą jest wzmacnianie dużych aglomeracji miejskich, w tym aglomeracji rzeszowskiej. Dzięki temu mają być przeznaczone środki na rozwój rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego - czyli dróg wokół Rzeszowa. Senator zaznaczył, że parlamentarzyści z okręgu Krosno-Przemyśl będą występować o renegocjację kontraktu, ponieważ Rzeszów posiada corocznie kwotę około 400 mln na inwestycje, więc jego rozwój nie powinien się odbywać kosztem biedniejszych powiatów.

Na zakończenie, na życzenie przewodniczącego Rady Miasta Przeworska, Mecenas Matusiewicz przedstawił informacje dotyczące sporu sądowego Miasta z firmą Balbud, w którym Senator działa w imieniu Miasta jako pełnomocnik-wolontariusz.

  • IMG_1151
  • IMG_1152
  • IMG_1155
  • IMG_1157
  • IMG_1162

Simple Image Gallery Extended