POWIATOWY KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ "1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI" – ROZSTRZYGNIĘTY!

Odsłony: 4273

11We wtorek, 26 kwietnia Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz gościł w przeworskim gimnazjum, gdzie odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy pn.: „1050. Rocznica Chrztu Polski”. W konkursie historycznym zorganizowanym pod honorowym patronatem Posła Matusiewicza uczestniczyła młodzież gimnazjalna z powiatu przeworskiego. 80-ciu uczniów sprawdziło swoją wiedzę w tematyce chrztu Polski i jego znaczenia dla dalszych losów kraju.

Po konkursie jego uczestnicy i uczniowie Gimnazjum w Przeworsku wraz z opiekunami udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie młodzież zaprezentowała patriotyczny program artystyczny, odnoszący się do 1050-lecia istnienia państwa polskiego. Podczas występu można było przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia z historii Polski,  poczynając od czasów panowania Mieszka I, aż po czasy II wojny światowej oraz czasy Solidarności i odzyskania niepodległości w 1989r. Była to także okazja do posłuchania pieśni patriotycznych w pięknym wykonaniu uczniów przeworskiego gimnazjum.

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wręczył zwycięzcom dyplomy oraz ufundowane nagrody. Zdobywca I miejsca – otrzymał nagrodę w postaci wysokiej klasy urządzenia wielofunkcyjnego Wi-Fi z kolorową drukarką, kserokopiarką i skanerem,   zdobywcy II i III miejsca – tablety, zaś zdobywców IV, V, VI i VII miejsca – nagrody książkowe na temat chrztu i historii Polski.

I miejsce zajęła Karolina Świzdor z Gimnazjum  w Przeworsku, II miejsce zajął Łukasz Ruchała z Gimnazjum w Przeworsku, III miejsce zajęła Amelia Telega z Gimnazjum w Urzejowicach, IV miejsce - Norbert Perykasza z Gimnazjum w Rozborzu, V miejsce ex aequo -Michał Gąsiorek z Gimnazjum w Przeworsku i Mateusz Hajczewski z Gimnazjum w Żurawiczkach, VI miejsce ex aequo - Natalia Uchman z Gimnazjum w Grzęsce, Kamila Kolano z Gimnazjum w Przeworsku i Kacper Fluda z Gimnazjum w Przeworsku, VII miejsce ex aequo -  Jakub Rudnicki z Gimnazjum w Przeworsku i Michał Jarosz z Gimnazjum w Przeworsku

W przemówieniu do młodzieży Poseł Matusiewicz odniósł się do wydarzeń, które stały się tematem konkursu, podkreślając jak wielkie znaczenie miało przyjęcie chrztu dla młodego państwa naszych przodków.  Zwrócił również uwagę na nowe odkrycia dotyczące okoliczności chrztu Polski oraz na wydarzenia, które miały po nim miejsce, na umocnienie pozycji naszego państwa, ale później rozbicie w wyniku wewnętrznych konfliktów. Poseł Matusiewicz wspominał również ostatnią okrągłą rocznice 1000-lecia Chrztu Polski, kiedy był młodym chłopakiem w wieku gimnazjalistów, a władze PRL pomijały fakt przyjęcia chrztu przez Polskę, świętując rocznicę 1000lecia państwa polskiego. Równolegle władze kościelne w Gnieźnie świętowały w Archikatedrze tysięczną rocznicę chrztu Polski, jednak uroczystości te były zagłuszane przez władze państwowe, które zorganizowały uroczystości na placu nieopodal katedry, przymuszając obywateli do uczestnictwa w nich. Poseł podkreślił fakt,  z którego powinniśmy się cieszyć, że tym razem ta niezwykle ważna rocznica dla istnienia naszego państwa była obchodzona godnie przez Sejm i Senat na Zgromadzeniu Narodowym, które miało miejsce 14 kwietnia 2016r. w Poznaniu wraz z najwyższymi przedstawicielami Kościoła. Wyraził również nadzieje, że za 50 lat, kiedy będzie miała miejsce kolejna okrągła rocznica chrztu Polski, obecni w przeworskim ośrodku kultury gimnazjaliści, będą pamiętali o wydarzeniach dnia dzisiejszego oraz o tym ważnym święcie dla każdego Polaka.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

Simple Image Gallery Extended