W Regionie

SESJA RADY GMINY TRYŃCZA

Odsłony: 4988

DSC 0038W dniu 16 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół im. Gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej odbyła się wyjazdowa XVI Sesja Rady Gminy Tryńcza, w której uczestniczył Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił budżet za rok 2015. Zaprezentowano także zrealizowane inwestycje między innymi z Funduszu Sołeckiego oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Podsumowano działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wiejskiego Domu Kultury i Biblioteki Gminnej. Przedstawiono wydarzenia kulturalne organizowane przez Trynieckie Centrum Kultury.

Rada Gminy udzieliła jednogłośnie absolutorium dla Wójta Gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha. Został on w dniu 15 czerwca 2016 r. laureatem plebiscytu Menadżer Roku 2016. Nagroda jest wyjątkowym uhonorowaniem wieloletniej działalności na rzecz samorządu gminnego oraz za rozwój szeroko pojętej infrastruktury i kapitału społecznego.

Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz na wstępnie swojego przemówienia pogratulował Wójtowi Gminy Tryńcza za jednogłośne absolutorium, a radnym, sołtysom i organom pomocniczym za efektywną pracę nad realizacją budżetu.

Parlamentarzysta omówił pracę w komisjach sejmowych, w których pracuje. Poseł zaprezentował niektóre ustawy procedowane w chwili obecnej w Sejmie, między innymi prezydencki projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. Projekt zakłada powrót wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie z dniem 1 stycznia 2017 r. Poseł zaznaczył, że w Sejmie procedowana jest ustawa o tzw. „frankowiczach”. Nastąpiła nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, a IPN przejął kompetencje Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Andrzej Matusiewicz poinformował, że w Sejmie przez okres sześciu miesięcy uchwalono ok. 100 ustaw, w tym ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 plus), zmieniono ustawę o systemie oświaty (sześciolatki). Zmieniono także przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dziećmi ze względów ekonomicznych.

Uchwalono nową ustawę Prawo o prokuraturze, w której połączono funkcję Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Poseł przypomniał sprawę zabójstwa gen. Marka Papały, gdzie prokuratury apelacyjne prowadziły dwa równoległe śledztwa i przedstawiono dwa akty oskarżenia innym osobom, a Prokurator Generalny nie miał na to wpływu. Dokonano również zmian w Prawie łowieckim, wprowadzając zasadę pełnej szkody.
Parlamentarzysta omówił pracę nad trzema projektami zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Są to projekty autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz projekt obywatelski.

Poseł przypomniał genezę konfliktu związanego z tą ustawą, wskazując, że jego główną przyczyną było uchwalenie przez Sejm poprzedniej kadencji ustawy z dnia 8 października 2015 r., która była sprzeczna z Konstytucją. W związku z tym Prezydent RP nie mógł przyjąć ślubowania od sędziów wybranych na podstawie niekonstytucyjnych przepisów. Parlamentarzysta podkreślił, że przepisy muszą być uregulowane prawnie w nowym projekcie i z pewnością znajdzie się kompromisowe rozwiązanie tej sprawy.

Poseł poruszył również sprawę Fabryki Wagonów w Gniewczynie, o której pisał interpelację do Premier Beaty Szydło. Zapewnił, że zależy mu na tym, aby znalazł się inwestor strategiczny z polskim kapitałem, który odkupi fabrykę od słowackiego właściciela i na nowo zatrudni mieszkańców Gniewczyny i Gminy Tryńcza.
Na zakończenie Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz życzył Wójtowi i Samorządowcom, aby Patronka Samorządowców św. Kinga błogosławiła im w dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Następnie głos zabrał Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar. Omówił w skrócie sytuację dróg na tutejszym terenie i przedstawił najważniejsze inwestycje jakie maja być realizowane między innymi na drodze 835. Podkreślił, że Gmina Tryńcza jest beneficjentem wielu wniosków i projektów co dowodzi o staraniach Wójta na rzecz rozwoju tutejszej Gminy.

W wyjazdowej sesji rady Gminy Tryńcza w Gniewczynie Łańcuckiej obecni również byli: ks. Krzysztof Filip, ks. Marian Jagieła, ks. Roman Trzeciak, ks. Eugeniusz Wielgosz, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, dr Krzysztof Kaszuba, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Nadinspektor Policji Józef Gdański, Komendant Powiatowy Policji insp. Marek Medoń, Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Przeworsku Janusz Flak, Dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku Adam Zabłocki, radni, sołtysi oraz nauczyciele i młodzież miejscowej szkoły.

  • DSC_0015
  • DSC_0029
  • DSC_0038
  • DSC_0039
  • DSC_0040
  • DSC_0089
  • DSC_0090
  • DSC_0091
  • DSC_0097
  • DSC_0098

Simple Image Gallery Extended