W Regionie

SESJA RADY GMINY PRZEWORSK

Odsłony: 4098

W dniu 29 lipca 2016 roku odbyła się XX sesja Rady Gminy Przeworsk, w której uczestniczył Poseł na Sejm PR Andrzej Matusiewicz.

Na sesji prowadzonej przez Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Ruchałę stawiło się trzynastu na piętnastu możliwych członków Rady. Radni zajmowali się między innymi zmianami w budżecie na 2016 rok, zmiana dotyczyła otrzymanej dotacji ze środków Unii Europejskiej na modernizację drogi Nowosielce – Grzęska. Kolejnymi punktami obrad były między innymi: ustalenie dla terenu Gminy Przeworsk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających po. 4,5% alkoholu; wprowadzenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze; ustalenie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”. Wszystkie uchwały zostały przez Radnych przyjęte.

Następnie głos zabrała Zastępca Wójta Agnieszka Bukowa-Jedynak i przekazała członkom Rady zarządzenia Wójta Gminy.

Kolejnym mówcą był Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który przybliżył Radnym i innym obecnym swoją pracę jako parlamentarzysty oraz pracę Sejmu RP. Poseł przedstawił swoją wizję parlamentarzysty bliskiego samorządom, który chce spotkać się minimalnie dwa razy w czasie kadencji z każdą Radą Gminy czy Powiatu w swoim okręgu wyborczym. Następnie Poseł poinformował, że Sejm obecnej kadencji uchwalił już ponad 130 ustaw. Przy czym jedną z najważniejszych była ustawa o programie 500+, z którego korzysta już ok. 3 miliony 400 tysięcy dzieci. Parlamentarzysta zaznaczył, że program nie jest tylko po to aby „dawać” ale aby stymulować gospodarkę poprzez zwiększone dochody z podatku VAT czy CIT. Inne ważne decyzje to: zmiana Prawa Bankowego; ustawa o służbie cywilnej, ustawa medialna; wprowadzenie nowego prawa o prokuraturze; podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Kolejną ważną ustawą jest zmiana prawa łowieckiego, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Według nowej ustawy rzeczoznawcy do wyceny szkód będą powoływani przez Izby Rolne, oraz powstanie Państwowy Fundusz Odszkodowawczy.

Na zakończenie parlamentarzysta podziękował za zaproszenie i zachęcił do korzystania z Biura Poselskiego w Przeworsku, w którym można uzyskać między innymi bezpłatne porady prawne.