W Regionie

UROCZYSTE OBCHODY ROKU TADEUSZA KOŚCIUSZKI W UBIESZYNIE

Odsłony: 4085

W dniu 24 października br. odbyły się uroczyste obchody Roku Kościuszkowskiego zorganizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Ubieszynie. Ubieszyn to mała miejscowość położona w Gminie Tryńcza. Szkoła ta nosi imię Tadeusza Kościuszki, dlatego też obchody Roku Kościuszkowskiego w tej szkole mają szczególny wymiar. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki. Coraz więcej szkół przyjmuje imiona słynnych, polskich patriotów, którzy walczyli za naszą ojczyznę. Jest to zarówno wyrazem pamięci o nich, jak i dążenia do kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży poprzez wskazywanie im na autorytety godne naśladowania. 

Obchody Roku Tadeusza Kościuszki rozpoczęły się od zwiedzania Publicznej Szkoły Podstawowej w Ubieszynie. Następnie zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystym poświęceniu pomnika Tadeusza Kościuszki. Elementem obchodów była również uroczysta msza święta celebrowana przez proboszcza parafii Tryńcza, która odbyła się w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Kazimierza w Tryńczy. W trakcie homilii proboszcz parafii zwrócił uwagę, jak ważna jest religia katolicka dla kształtowania postawy patriotycznej. Oficjalne uroczystości odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej w Tryńczy, z uwagi na fakt, że przy tej szkole znajduje się sala widowisko-sportowa zdolna pomieścić większą liczbę gości. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ubieszynie Jadwiga Gwóźdź była głównym organizatorem przedmiotowej uroczystości. Pani dyrektor powitała zebranych gości, w szczególności władze lokalne, przedstawicieli biur poselskich, nauczycieli, pracowników Gminy odpowiedzialnych za oświatę oraz podziękowała wszystkim zebranym za udział w uroczystości. Następnie głos zabrali Wójt Gminy Tryńcza, koordynator ds. oświaty Gminy Tryńcza oraz przedstawiciele biur poselskich. Zebrani w swoich wystąpieniach przybliżali postać Tadeusza Kościuszki oraz jego dokonania na rzecz wolnego narodu polskiego. Tadeusz Kościuszko był wybitnie wykształconą osobą. Jednym z najważniejszych jego dokonań jest to, że stanął na czele powstania przeciwko zaborcom. Odczytano również pisemne podziękowania Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego za zaproszenie na uroczyste obchody Roku Kościuszkowskiego. Osoby te ze względu na obowiązki zawodowe nie mogły uczestniczyć w uroczystości. Poseł Andrzej Matusiewicz również nie mógł być osobiście obecny na przedmiotowej uroczystości z uwagi na zaplanowane wcześniej inne obowiązki parlamentarne,  podobnie jak pozostali posłowie. W jego zastępstwie w uroczystości uczestniczył asystent, Arkadiusz Orłowski, który w krótkim wystąpieniu w imieniu parlamentarzysty podziękował pani dyrektor Publicznej Szkoły w Ubieszynie za zaproszenie, wręczając do jej rąk bukiet kwiatów zwieńczony biało-czerwoną wstęgą stanowiącą motyw patriotyczny. Odczytał również list sporządzony przez posła na okoliczność przedmiotowej uroczystości. W liście tym Pan Poseł podkreślił dokonania Tadeusza Kościuszki oraz wskazał, że życie tego bohatera narodowego powinno być źródłem inspiracji dla młodzieży, pogratulował również gronu pedagogicznemu sukcesów dydaktycznych oraz życzył kolejnych. 

Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na występy artystyczne, przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Ubieszynie. Występy te również zawierały motyw patriotyczny, gdyż dzieci wstępowały w strojach ludowych. 

Uroczyste obchody Roku Tadeusza Kościuszki w sposób godny upamiętniły tego bohatera narodowego. Organizacja takich obchodów z pewnością w pozytywny sposób wpływa na kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży .

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Simple Image Gallery Extended