W Regionie

SPOTKANIE POSŁA Z MIESZKAŃCAMI GMIN ZARZECZE i PRZEWORSK

Odsłony: 3488

W dniach 18 i 19 listopada br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz spotkał się z mieszkańcami gmin Zarzecze i Przeworsk. Pierwsze z tych spotkań miało miejsce w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarzeczu, zaś drugie odbyło się w Domu Kultury w Studzianie. W spotkaniach wziął także udział Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar.

Parlamentarzysta przedstawił zebranym sprawozdanie z podejmowanych działań w czasie dwóch lat trwającej kadencji Sejmu. W tym czasie parlamentarzysta podjął kilkadziesiąt interwencji  w sprawach mieszkańców, w swoich biurach poselskich w Przemyślu i Przeworsku odbył ponad sześćdziesiąt dyżurów poselskich, podczas których przyjął ponad 530 osób. Uczestniczył także w kilkudziesięciu posiedzeniach rad gmin, miast i powiatów. 

Poseł omówił niektóre z uchwalonych przez Sejm obecnej kadencji ustaw, dotyczących najważniejszych spraw w naszym kraju. Były to następujące zagadnienia: 

- polityka społeczna (Program 500 plus, obniżenie wieku emerytalnego, bezpłatne leki dla seniorów, podwyższenie minimalnej emerytury i renty),
 
- system oświaty (obowiązek szkolny od 7 lat, reforma oświaty, polegająca na wygaszaniu gimnazjów i wprowadzeniu 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum, 3-letniej branżowej szkoły I stopnia i 2-letniej branżowej szkoły II stopnia), 

- obronność i bezpieczeństwo (modernizacja armii i zwiększenie jej liczebności, utworzenie nowej formacji -  Wojsk Obrony Terytorialnej, Program modernizacji służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji tj. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, Program modernizacji Służby Więziennej),

- reforma sądownictwa, przyjęty został pakiet ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, uchwalono nowe Prawo o prokuraturze, zmiany w Kodeksie karnym dotyczące zaostrzenia kar za niektóre przestępstwa m.in. za wyłudzanie podatku vat, 

- powstanie z dniem 1 marca 2017 r.  Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce dotychczasowej administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej,

- zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

- odebranie przywilejów emerytalnych byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL, 

- nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - utworzenie tzw. sieć szpitali,

- wprowadzenie zmian w prywatnym obrocie ziemią, dzięki czemu będzie mógł ją kupić tylko rolnik, co zahamuje proceder wykupu ziemi przez cudzoziemców, 

- nowe uregulowania dotyczące tzw. sprzedaży bezpośredniej, co oznacza, że rolnicy mogą sprzedawać żywność wytworzoną przez siebie z własnych produktów.

W dalszej części spotkania uczestnicy zadawali pytania, kierowali w stronę posła swoje uwagi i prośby o pomoc przy rozwiązaniu lokalnych problemów mieszkańców.


  • IMG_0796
  • IMG_0807
  • IMG_0808
  • IMG_0872
  • IMG_0876
  • IMG_0877

Simple Image Gallery Extended