Praca, nie obietnice

W Regionie

„NIEZŁOMNI BRACIA CIEŚLA ZE STUDZIANA”

Odsłony: 3626

W dniu 25 lutego 2018 r. w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterską walkę i męczeńską śmierć Tadeusza i Edwarda Cieśli. Obaj bohaterowie walczyli o wolną Polskę w trakcje II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Za swoje bohaterstwo ponieśli najwyższą cenę, zostając skazani przez władze komunistyczne na śmierć. To właśnie Ziemia Przeworska zrodziła tak niezłomnych patriotów, których życiorys powinien stanowić wzór dla młodych Polaków.

Uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku od występu artystycznego przygotowanego przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Studzianie. To właśnie w Studzianie urodził się bohater, żołnierz niezłomny, Edward Cieśla. W trakcie występu młodzież przy akompaniamencie muzycznym wykonała utwory o tematyce patriotycznej.

Po występie artystycznym ks. prał. Tadeusz Gramatyka odprawił mszę świętą z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Święto to jest obchodzone corocznie 1 marca. W trakcie homilii ks. prał. zwrócił uwagę na związek wierności ojczyźnie z wiernością wobec Boga. Prowadzący nabożeństwo porównał mękę żołnierzy wyklętych do męki Jezusa Chrystusa.

Po zakończeniu mszy świętej rozpoczęły się właściwe uroczystości, których organizatorem był Wójt Gminy Przeworsk. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, rządowych oraz państwowych, w szczególności Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz, Wójt Gminy Przeworsk, Burmistrz Miasta Przeworska, Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Przeworsku, przedstawiciele władz oraz szkół wojskowych, a także członkowie rodziny żołnierzy Niezłomnych, tj. Edwarda i Tadeusza Cieśli. Poseł Andrzej Matusiewicz nie mógł osobiście uczestniczyć w obchodach ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki. W jego imieniu w uroczystości wziął udział asystent Arkadiusz Orłowski.

Podczas uroczystości odczytano listy od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, w których podkreślili oni, jak ważne jest kultywowanie pamięci o żołnierzach wyklętych. Następnie zostały wprowadzone poczty standardowe na plac przy Bazylice. Prowadzący przywitał zebranych gości już na placu oraz poprosił o wygłoszenie przemówień okolicznościowych. Głos zabrali Wójt Gminy Przeworsk,  posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz oraz przedstawiciel rodziny Edwarda i Tadeusza Cieśli. W swoich wystąpieniach przemawiający oddali cześć żołnierzom wyklętym, zwłaszcza tym, którzy pochodzili z powiatu przeworskiego.

Po przemówieniach okolicznościowych odbyło się uroczyste zaciągnięcie na maszt flagi państwowej oraz odczytano apel poległych, w którym uczczono pamięć cywilnych i wojskowych patriotów, którzy zginęli męczeńską śmiercią za wolną Polskę. Zgromadzony na placu oddział wojskowy oddał salwę honorową w celu uczczenia pamięci bohaterów walki o niepodległość, po czym nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą bohaterskie czyny braci Cieślów.

Należy stwierdzić, że zorganizowanie przedmiotowej uroczystości, a także duża liczba gości na niej zgromadzonych świadczy o tym, że na terenie powiatu przeworskiego kultywowana jest pamięć o żołnierzach niezłomnych. Pamięć o bohaterach, którzy oddali życie za naszą ojczyznę jest gwarancją budowania postawy patriotycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

  • 28168748_1913510422052695_4428745155494044073_n
  • 28378009_1913510878719316_4857126149174914880_n
  • 28379246_1913509808719423_9089850910867837320_n
  • 28576285_1913512045385866_3337183771575647109_n

Simple Image Gallery Extended