Praca, nie obietnice

W Regionie

SPOTKANIE Z MINISTREM MACIEREWICZEM W SANOKU

Odsłony: 3545

a31Data wydarzenia: 18 maja (niedziela) 2014 roku

W niedzielę 18 maja w Sanoku senator RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w spotkaniu z ministrem Antonim Macierewiczem oraz kandydatami Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego: obecnym europosłem z Podkarpacia Tomaszem Porębą, senator RP Alicją Zając, posłem na Sejm RP Stanisławem Piotrowiczem, posłem na Sejm RP V i VI kadencji Andrzejem Ćwierzem i Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeuszem Pióro.

Towarzyszył im poseł na Sejm RP, a zarazem szef Sztabu Wyborczego PiS w okręgu wyborczym Nr 9 Piotr Babinetz. Spotkanie prowadzili: Anna Schmidt – doradca wiceprezesa PiS-u Adama Lipińskiego, która zaprezentowała sylwetki wszystkich kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości, a także Tadeusz Nabywaniec – przewodniczący Zarządu Komitetu Powiatowego PiS w Sanoku.
Sanocki Klub „Górnik” wypełniony był do ostatniego miejsca mieszkańcami Sanoka, którzy przybyli, aby wysłuchać znamienitych gości, a zarazem żywo, oklaskami reagowali na ich wypowiedzi. Wystąpienia ministra Antoniego Macierewicza oraz poszczególnych kandydatów do Parlamentu Europejskiego złożyły się na obraz niewesołej, trudnej rzeczywistości współczesnej Polski, tracącej suwerenność i podmiotowość międzynarodową, pozbawionej przemysłu i armii zdolnej do obrony kraju; Polski znajdującej się w zapaści demograficznej, stopniowo tracącej tożsamość narodową i instynkt samozachowawczy poprzez rugowanie ze szkół nauki historii, a wprowadzanie demoralizującej ideologii gender. Odrębny temat wystąpień stanowiła Katastrofa Smoleńska, ponieważ nic nie mówi tak dobitnie o dramatycznej kondycji naszego państwa i jego służb jak okoliczności tego wydarzenia i śledztwa prowadzone w jego sprawie. Goście w swoich wypowiedziach podkreślali konieczność zmian we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego i wskazywali ich kierunek, nakreślony przez program Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszym, niezbędnym krokiem dla ich urzeczywistnienia będzie wybór kandydatów PiS do Parlamentu Europejskiego, gdzie zapada wiele istotnych decyzji, których konsekwencje odczuwamy później na co dzień.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended