Praca, nie obietnice

50-LECIE MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W SANOKU

Odsłony: 2584

Zdjecie0550Z okazji jubileuszu 50-lecia powstania Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku Senator Andrzej Matusiewicz wystosował list gratulacyjny na ręce Pani Dyrektor Haliny Połojko. List ten wręczyła Pani Dyrektor asystent Senatora Agnieszka Szczepańska podczas uroczystej Złotej Gali, która odbyła się w dniu 26 października 2012 r. w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku.

SESJA RADY GMINY W BUKOWSKU

Odsłony: 2571

DSC 0789W dniu 15 października bieżącego roku senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w Sesji Rady Gminy w Bukowsku. Podczas posiedzenia Wójt Gminy Besko Pan mgr Piotr Błażejowski, przekazał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, jak również korzystając z obecności senatora Matusiewicza, przedstawił dokonania Władz Gminy Bukowsko jak i określił problemy jednostki.

XXX SESJI RADY GMINY KOMAŃCZA

Odsłony: 3188

DSC 0721W dniu 26 września 2012 r. senator Andrzej Matusiewicz wziął udział w XXX Sesji Rady Gminy Komańcza.

Podczas sesji Wójt Gminy Stanisław Bielawka przedstawił radnym sprawozdanie ze swej działalności w okresie od 28 czerwca br. Omówił m.in. przebieg uroczystości 500-lecia Komańczy, plany uruchomienia kamieniołomu w Komańczy-Jaworniku, wspomniał o Zlocie Szkół Prymasowskich, który odbył się w przeddzień sesji rady, oraz o lustracji zabytkowej cerkwi w Turzańsku przez przedstawicieli UNESCO. Radni poruszali temat stanu dróg gminnych – interesował ich zwłaszcza rozpoczynający się wkrótce remont drogi Zagórz-Komańcza, a także kwestię ilości i umiejscowienia przystanków autobusowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Łupkowie.

SANOCKI PARK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Odsłony: 2499

sanocki parkMiasto Sanok od kilku lat realizuje program „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego”, którego celem jest ożywienie gospodarcze i społeczne centrum Sanoka oraz zwiększenie potencjału turystycznego miasta poprzez przekształcenia architektoniczno–przestrzenne.

DOŻYNKI W BESKU

Odsłony: 2940

dozynki Besko 2 09 2012 013Senator Andrzej Matusiewicz w dniu 2 września 2012 r. wziął udział w Powiatowo-Gminnych Dożynkach w Besku (powiat sanocki). Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną za tegoroczne plony w kościele parafialnym w Besku, której przewodniczył ks. dziekan Andrzej Skiba, proboszcz sanockiej Fary.

MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU- WYSTĄPIENIE I ODPOWIEDŹ

Odsłony: 2480

sanok muzeumW dniu 27 czerwca 2012 roku na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka Pana Jana Oklejewicza Senator Andrzej Matusiewicz miał okazję uczestniczyć w Sesji Rady Miasta. Spotkania tego typu dają znakomitą okazję do tego, aby poznać specyfikę danego regionu, problemy miasta jak również plany dalszego rozwoju.

500-LECIE KOMAŃCZY

Odsłony: 3031

IMG 2404Senator Andrzej Matusiewicz odwiedził Komańczę, która w dniach 3-5 sierpnia br. świętowała 500. rocznicę swojej lokacji. Z tej okazji odbywały się w niej liczne imprezy kulturalne i sportowe. Uroczystości rozpoczęły się już w piątek 3 sierpnia od jubileuszowej Mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Józefa, po której gospodarze gminy i zaproszeni goście przeszli do nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy.

WYSTĄPIENIE W SPRAWIE OBWODNICY MIASTA SANOKA

Odsłony: 2904

obwodnica miasta sanokaDnia 25 stycznia 2011 r. został podany do wiadomości publicznej „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”, stanowiący załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr 10/2011. W zamieszczonych w nim listach zadań inwestycyjnych nie znalazła się budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka, mimo że spełnia ona wszystkie wymienione w załączniku nr 3 do tego dokumentu „kryteria wyboru do realizacji zadań polegających na budowie obejść miejscowości”.

XXIII SESJA RADY POWIATU W SANOKU

Odsłony: 2908

DSC 0108W dniu 11 czerwca 2012 r. senator Andrzej Matusiewicz wziął udział w XXIII Sesji  Rady Powiatu w Sanoku, poświęconej rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego.

SESJA RADY GMINY W TYRAWIE WOŁOSKIEJ

Odsłony: 3514

DSC 1355Data Sesji:  27 stycznia (piątek) 2012
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej

W dniu 27 stycznia (piątek) 2012 roku odbyła się Sesja Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej. W niniejszej sesji uczestniczył Senator RP Andrzej Matusiewicz, była to sesja budżetowa. Po zapoznaniu się ze specyfika problemów gminy Senator RP Andrzej Matusiewicz zadeklarował instytucjonalne wsparcie dla remontu świetlicy w Rozpuciu (Gmina Tyrawa Wołoska) jak również zostały podjęte działania mające na celu określenie możliwości dofinansowania przez Ministerstwo Sportu budowy sali gimnastycznej w Tyrawie Wołoskiej.