Praca, nie obietnice

OBWODNICA SANOKA – WYSTĄPIENIE DO MTBiGM

Odsłony: 4540

1Data wydarzenia: 23 września (poniedziałek) 2013 roku

Obecnie budowa obwodnicy miasta Sanoka znalazła się – obok 10 innych miast – na „liście niektórych inwestycji polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020”, stanowiącej projekt Załącznika nr 6 do uchwały Rady Ministrów, ustanawiającej Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, który został przekazany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

OTWARCIE DZIEDZIŃCA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W SANOKU

Odsłony: 3889

bez tytuluData wydarzenia: 15 września (niedziela) 2013 roku

W dniu 15 września 2013 r. senator Andrzej Matusiewicz uczestniczył, na zaproszenie dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku Wiesława Banacha i starosty sanockiego Sebastiana Niżnika, w uroczystym otwarciu dziedzińca zamku królewskiego w Sanoku.

JUBILEUSZ WŁADYSŁAWA SZULCA

Odsłony: 4041

w sz8Data wydarzenia: 25 czerwca (wtorek) 2013 roku

W dniu 25 czerwca 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 80-lecia urodzin Władysława Szulca, znanego artysty malarza i fotografa, członka Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku.

PROTEST – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W SANOKU

Odsłony: 3516

herb powiat sanockiSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z pismem członków Zarządu Powiatowego PiS w Sanoku skierowanym do Pana Sebastiana Niżnika - starosty sanockiego w związku z nieudzieleniem głosu senatorowi Matusiewiczowi podczas uroczystości powiatowo-miejskich w Sanoku w 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W SANOKU

Odsłony: 3533

herb SanokaData wydarzenia: 3 maja 2013 roku

W dniu 3 maja br. Senator Andrzej Matusiewicz zamierzał wziąć udział w uroczystościach organizowanych w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez Powiat Sanocki oraz Miasto i Gminę Sanok. Jednakże wobec stanowiska organizatorów, którzy odmówili Senatorowi zgody na wystąpienie podczas uroczystości, udział w jego imieniu wzięła przedstawicielka biura senatorskiego Agnieszka Szczepańska. W związku z zaistniałą sytuacją Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości wystosował protest do głównego organizatora Święta Konstytucji 3 Maja w Sanoku Starosty Sanockiego Sebastiana Niżnika.

WYSTĄPIENIE DO MINISTRA FINANSÓW DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ODDZIAŁU CELNEGO W SANOKU

Odsłony: 3646

UC KrosnoProjekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których dokonywane są czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary przewiduje likwidację z dniem 1 czerwca br. Oddziału Celnego w Sanoku.

ODPOWIEDŹ FIRMY VEOLIA TRANSPORT NA WYSTĄPIENIE DOTYCZĄCE POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH RELACJI KOMAŃCZA-SANOK

Odsłony: 3638

veolia-transport-logo-160x53Data wydarzenia: 5 marca (wtorek) 2013 roku

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią otrzymaną od przedstawiciela firmy VEOLIA TRANSPORT w kwestii dotyczącej uciążliwego dla mieszkańców Gminy Komańcza - problemu skomunikowania jednostki ze stolicą powiatu, czyli Sanokiem, zwłaszcza w soboty, niedziele i święta.

UPAMIĘTNIENIE OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO

Odsłony: 3668

2013-03-03 12.20.33Data wydarzenia: 3 marca (niedziela) 2013 roku

W niedzielę senator Andrzej Matusiewicz uczestniczył w uroczystych obchodach 70-lecia rozstrzelania mieszkańców wiosek z terenu gminy Kańczuga. Pod pomnikiem upamiętniającym tragiczne wydarzenia złożono wieńce oraz wiązanki.

WYSTĄPIENIE DOTYCZĄCE POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH RELACJI KOMAŃCZA-SANOK (VEOLIA TRANSPORT)

Odsłony: 3414

veolia-transport-logoData wydarzenia: 8 luty (piątek) 2013 roku

Wypełniając mandat Senatora RP, mecenas Andrzej Matusiewicz korzysta z ustawowego prawa dającego możliwość uczestnictwa w sesjach rad gmin, powiatów i województw wchodzących w skład okręgu wyborczego. Parlamentarzysta posiada zatem zarówno możliwość poznania problemów jednostek samorządu terytorialnego, jak również może podejmować działania mające na celu ich rozwój.