Praca, nie obietnice

ZARSZYN - SESJA RADY GMINY

Odsłony: 3560

DSC 1571Data wydarzenia: 7 luty (czwartek) 2013 roku

W dniu 7 lutego br. senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w XXVI sesji Rady Gminy Zarszyn. Program posiedzenia obejmował między innymi:  przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, podjęcie uchwał dotyczących: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2013-2022, przejęcia od Powiatu Sanockiego wykonywania zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi, powołania Samorządowej Spółdzielni Socjalnej, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zarszyn w miejscowościach Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Bażanówka -Etap I.

ZAGÓRZ – SESJA RADY MIASTA

Odsłony: 4054

Rada zagorzData wydarzenia: 4 luty (poniedziałek) 2013 roku

W dniu 4 lutego br. senator Andrzej Matusiewicz wziął udział w XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zagórzu. Jej program obejmował m.in. rozpatrzenie projektu uchwały dot. nawiązania współpracy między gminą Zagórz i gminą Ustrzyki Dolne – jak bowiem uzasadniał Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak, takie formy współpracy gmin: duopolis czy tripolis będą obecnie premiowane w perspektywie unijnej. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie budowy sieci wodociągów w Porażu i Leskiej Górze, co oznacza decyzję o zaangażowaniu w polsko-ukraiński projekt infrastrukturalny o wartości ponad 3 mln euro, za który odpowiedzialna jest i rozliczać go w całości będzie gmina Zagórz.

SESJA RADY GMINY SANOK

Odsłony: 3760

DSC 1444Data wydarzenia: 25 stycznia (piątek) 2013 roku

Na zaproszenie Pana Tomasza Lewickiego – Przewodniczącego Rady Gminy Sanok senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w sesji Rady Gminy Sanok. Na powyższym posiedzeniu podejmowano bardzo ważne inicjatywy dotyczące między innymi: budżetu Gminy Sanok, podjęcia uchwały o podziale terenu gminy na stałe obwody głosowania, dostosowania prawa miejscowego do tzw. ustawy śmieciowej (Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw), uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013. 

SPOTKANIE OPŁATKOWE KOMITETU POWIATOWEGO PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W SANOKU

Odsłony: 4227

1Data wydarzenia: 13 stycznia (niedziela) 2013 roku

W dniu 13 stycznia br. w restauracji SANVIT odbyło się spotkanie opłatkowe Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku. Wzięli w nim udział członkowie i sympatycy sanockiego PiS, a także Senator RP Andrzej Matusiewicz wraz z małżonką i Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz. Przybyli również: kapelan Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

PODKARPACKA DEBATA GOSPODARCZA „JAK POPRAWIĆ SYTUACJĘ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA PODKARPACIU?”

Odsłony: 4036

DSC 1413Data wydarzenia: 11 stycznia (piątek) 2013 roku

W dniu 11 stycznia bieżącego roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyła się konferencja, organizowana przez Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, która dotyczyła sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa podkarpackiego.

600-LECIE ZAGÓRZA

Odsłony: 3904

b7W dniu 10 listopada 2012 r. w Zagórzu odbyły się obchody 94. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 600-lecia istnienia Zagórza. W imieniu pana senatora Andrzeja Matusiewicza udział w nich wzięła Agnieszka Szczepańska z biura poselsko-senatorskiego w Sanoku. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Józefa Kasiaka w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starym Zagórzu.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SANOKU

Odsłony: 3927

11 11 2012 Sanok 033W dniu 11 listopada 2012 r. w Sanoku odbyły się powiatowo-gminne obchody Święta Niepodległości. W imieniu pana senatora Andrzeja Matusiewicza wzięła w nich udział Agnieszka Szczepańska z biura poselsko-senatorskiego w Sanoku. Podczas Mszy św. koncelebrowanej w intencji Ojczyzny w sanockiej Farze pod przewodnictwem ks. Feliksa Kwaśnego kazanie wygłosił ks. dziekan dr Andrzej Skiba, przytaczając myśli i uwagi ks. Piotra Skargi, pełne niepokoju i troski o los Ojczyzny, uderzająco aktualne w obecnej polskiej rzeczywistości.

50-LECIE MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W SANOKU

Odsłony: 3807

Zdjecie0550Z okazji jubileuszu 50-lecia powstania Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku Senator Andrzej Matusiewicz wystosował list gratulacyjny na ręce Pani Dyrektor Haliny Połojko. List ten wręczyła Pani Dyrektor asystent Senatora Agnieszka Szczepańska podczas uroczystej Złotej Gali, która odbyła się w dniu 26 października 2012 r. w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku.

SESJA RADY GMINY W BUKOWSKU

Odsłony: 3774

DSC 0789W dniu 15 października bieżącego roku senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w Sesji Rady Gminy w Bukowsku. Podczas posiedzenia Wójt Gminy Besko Pan mgr Piotr Błażejowski, przekazał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, jak również korzystając z obecności senatora Matusiewicza, przedstawił dokonania Władz Gminy Bukowsko jak i określił problemy jednostki.

XXX SESJI RADY GMINY KOMAŃCZA

Odsłony: 4450

DSC 0721W dniu 26 września 2012 r. senator Andrzej Matusiewicz wziął udział w XXX Sesji Rady Gminy Komańcza.

Podczas sesji Wójt Gminy Stanisław Bielawka przedstawił radnym sprawozdanie ze swej działalności w okresie od 28 czerwca br. Omówił m.in. przebieg uroczystości 500-lecia Komańczy, plany uruchomienia kamieniołomu w Komańczy-Jaworniku, wspomniał o Zlocie Szkół Prymasowskich, który odbył się w przeddzień sesji rady, oraz o lustracji zabytkowej cerkwi w Turzańsku przez przedstawicieli UNESCO. Radni poruszali temat stanu dróg gminnych – interesował ich zwłaszcza rozpoczynający się wkrótce remont drogi Zagórz-Komańcza, a także kwestię ilości i umiejscowienia przystanków autobusowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Łupkowie.